Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky (ďalej len VP) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom projektu umiestneného na webovej lokalite www.1x2tip.com  (ďalej len projekt), ktorým je spoločnosť 4INTERNET, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 01 Košice, Slovensko (ďalej len prevádzkovateľ) a všetkými stranami (ďalej len užívateľ), ktoré vstúpia a využívajú  stránky projektu. Každý návštevník projektu využívajúci služby, ktoré projekt poskytuje je povinný pred využívaním služieb projektu oboznámiť sa s týmito VP a v prípade, že sa rozhodne využívať služby, ktoré mu projekt poskytuje, tak súhlasí s ich znením.

Všetky stávky na zápasy, sa vykonávajú jedine prostredníctvom virtuálnych bodov, ktoré sa získavajú každý deň prihlásením sa na stránky projektu. Virtuálne body nie je možné od prevádzkovateľa projektu zakúpiť, takže v žiadnom prípade neexistuje riziko finančnej strany užívateľa a preto na výkon tejto činnosti nepotrebuje prevádzkovateľ licenciu k hazardným hrám, ani žiadne iné povolenie súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier.

Aj keď nejde o hazardné hry, prevádzkovateľ určuje potrebu minimálneho veku, na zapojenie sa do aktivít projektu, na 18 rokov. Preto každý užívateľ, ktorý sa registruje na stránkach projektu potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov. Prevádzkovateľ projektu si vyhradzuje právo vyžiadať od užívateľa doklad potvrdzujúci vek. V prípade ak mu nebude dodaný doklad potvrdzujúci vek používateľa alebo vek používateľa je menej ako 18 rokov, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet užívateľa.

Registrácia užívateľského účtu na stránkach projektu je zadarmo. Poskytovateľ sa môže zaregistrovať do projektu prostredníctvom svojho emailu alebo aj prostredníctvom svojho Facebook účtu. V prípade prihlásenia sa prostredníctvom Facebook účtu oprávňuje užívateľ prevádzkovateľa k prístupu k určitým informáciam týkajúcich sa jeho Facebook účtu a to email, meno a profilovú fotku.

Užívateľ je sám zodpovedný za uchovanie svojich prístupových údajov na stránky projektu pred tretími stranami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov užívateľa treťou stranou. Užívateľ nemá nárok na náhradu ePoints, ktoré boli vsadené, resp. presunuté na iný užívateľský účet  neoprávneným prístupom k účtu užívateľa.

 

I. Kúpa tipov

Registrovaný užívateľ si môže predplatiť prístup do ľubovoľného servisu a do ľubovoľného počtu servisov. Výška poplatku za prístup do servisu je uvedená pri každom servise, spolu s obdobím na ako dlho bude prístup do zvoleného servisu aktívny. Po zaplatení prístupu do servisu vidí všetky tipy tipéra, vrátane tých zápasov, ktoré sa ešte nezačali hrať. Predplatiteľ si môže v nastaveniach nastaviť zasielanie tipov na email. Ak má aktívne zasielanie tipov na email, tak hneď po pridaní tipov tipérom mu príde email, kde budú uvedené dané tipy. 

Garancie počtu tipov (tiketov) po zakúpení prístupu

Po zakupení prístupu do  má predplatiteľ garantovaný počet tipov (tiketov), ktoré budú ešte aktívne. Za aktívny sa považuje tiket, ktorý sa dá ešte podať. Garantovaný počet tiketov závisí od zakúpeného obdobia a to nasledovne:

1 deň = minimálne 1 tiket

7 dní = minimálne 5 tiketov

30 dní = minimálne 20 tiketov

V prípade, že v priebehu zakúpeného obdobia predplatiteľ nebude mať prístup ku garantovanému počtu tiketov, predplatená doba sa bude predĺžovať vždy o 1 deň až do času, kedy sa garantovaný počet tiketov nedosiahne. Ak sa garantovaný počet tiketov nedosiahne v priebehu ďalších 10 dní od ukončenia zakúpeného obdobia, predplatiteľovi sa vráti celá zaplatená suma. 

 

II. Predaj tipov

Každý registrovaný užívateľ môže v prípade záujmu začať pridávať tipy a zarábať na ich predaji. Aktuálne ceny za prístup do jednotlivých servisov nájdete v časti "Chcem predávať tipy". V prípade, že si prístup k tipom tipéra predplatí iný užívateľ, tipér inkasuje 60% zo zaplatenej sumy. Zárobok je po skončení predplatného obdobia pripísaný na interný účet tipéra. Z interného účtu si tipér môže svoje zárobky vybrať na svoj Paypal alebo Skrill. Pred prvým výberom je potrebné overenie totožnosti tipéra, nahraním (zaslaním) OP. 

 

III. Podvodné aktivity

Podvodné aktivity sú všetky aktivity súvisiace s nekalým získaním prospechu užívateľa v neprospech prevádzkovateľa alebo iného užívateľa. Medzi podvodné aktivity zaradujeme napr.:

1. viacnásobné registrácie

2. úmyselné zneužitie zistených chýb systému

3. iné aktivity s úmyslom poškodiť prevádzkovateľa alebo iného užívateľa

 

IV. Zrušenie účtu prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia:

1. podvodných aktivít

2. nedodržania minimálnej vekovej hranice

3. v prípade neaktivity viac ako 360 dní. Aktivita je v tom prípade natipovanie zápasu. Pred zrušením účtu pre neaktivitu bude prevádzkovateľ kontaktovať užívateľa emailovou správou zaslanou na email v profile užívateľa a to minimálne 14 dní pred zrušením účtu.

zrušiť užívateľovi účet bez nároku na akékoľvek odškodné.

 

V. Zrušenie účtu užívateľom

Každý užívateľ má právo požiadať o zrušenie svojho účtu na stránkach projektu. V prípade požiadania o zrušenie účtu, bude užívateľovi, ktorý o zrušenie účtu požiadal, účet nenávratne zrušený. ePoints na účte daného užívateľa budú zrušené, bez možnosti obnovy.

 

VI. Pravidlá používania cookies

 

VI. a/ Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 

VI. b/ Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

VI. c/ Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 

VII. d/ Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

VIII. e/ Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

VII. Zhromažďovanie osobných údajov

 

Každý užívateľ, ktorý sa zaregistruje do projektu súhlasí so spracovaním osobných údajov.

1. Osobné údaje, ktoré sú ukladané pri registrácii užívateľa:

a/ IP adresa užívateľa

b/ email užívateľa

c/ meno užívateľa

d/ prihlasovacie meno užívateľa

e/ heslo užívateľa

d/ krajinu z ktorej užívateľ pochádza

f/ cookies užívateľa

Okrem týchto osobných údajov nám môžete odoslať ďalšie údaje e-mailom. Tieto údaje môžeme použiť pri reakcii na váš e-mail alebo pre akékoľvek iné účely súvisiace s poskytovaním našich služieb. Pokiaľ si neželáte, aby bol Váš elektronický kontakt využívaný na zasielanie obchodných oznámení, môžete nám to oznámiť kedykoľvek na e-mailovú adresu info@1x2tip.com, poprípade postupom podľa inštrukcií uvedených v zápätí každého doručeného oznámenia.

 

VIII. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie služby, ktorú chcete využívať.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti všetkých Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa Vaše osobné údaje s tretími osobami s výnimkou prípadov opísaných nižšie:

a/ Údaje môžu pre nás spracovávať dôveryhodní partneri, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb alebo zasielaním obchodných oznámení, ak je pre takéto činnosti potrebné spracovanie niektorých osobných údajov; títo spracovatelia však nie sú oprávnenie využívať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné účely;

b/ na základe osobitných právnych predpisov, najmä ak si tieto údaje vyžadujú príslušné správne orgány či súdy.

 

IX. Aktualizácia osobných údajov a Vaše ďalšie práva

Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov Vám garantuje právo na:

a/ prístup k osobným údajom,

b/ na opravu osobných údajov,

c/ požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi,

d/ požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením,

e/ požadovať odstránenie Vašich osobných údajov z našej evidencie.

Aktualizaciu Vašich údajov môžete vykonať prostredníctvom nastavenia Vášho užívateľského účtu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním emailu na adresu info@myfunbets.com.
 

 

X. Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu:

1. odmietnuť registráciu užívateľa

2. upraviť počet ePoints na účte užívateľa

3. odmietnuť / zrušiť objednávku uskutočnenú v e-shope

4. v prípade technickej poruchy pozastaviť prevádzku projektu

 

XI. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

1. neposkytne údaje o užívateľovi tretej strane

2. bude chrániť údaje o užívateľoch pred tretími stranami

3. bude prevádzkovať projekt v súlade so zákonmi Európskej únie

×

Zmeniť môj avatar

Nahrať
Ak chcete tento obrázok orezať, vyberte oblasť z obrázka a potom kliknite na „Uložiť“
Nahrávam