Tieto stránky využívajú cookies na ukladanie informácií vo vašom počítači. Používaním stránok s tým vyjadrujete súhlas. Ďalšie informácie

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky (ďalej len VP) upravujú vzťah medzi prevádzkovateľom projektu umiestneného na webovej lokalite www.1x2tip.com  (ďalej len projekt), ktorým je spoločnosť 4INTERNET, s.r.o., Trieda KVP 1, 040 01 Košice, Slovensko (ďalej len prevádzkovateľ) a všetkými stranami (ďalej len užívateľ), ktoré vstúpia a využívajú  stránky projektu. Každý návštevník projektu využívajúci služby, ktoré projekt poskytuje je povinný pred využívaním služieb projektu oboznámiť sa s týmito VP a v prípade, že sa rozhodne využívať služby, ktoré mu projekt poskytuje, tak súhlasí s ich znením.

Všetky stávky na zápasy, sa vykonávajú jedine prostredníctvom virtuálnych bodov, ktoré sa získavajú každý deň prihlásením sa na stránky projektu. Virtuálne body nie je možné od prevádzkovateľa projektu zakúpiť, takže v žiadnom prípade neexistuje riziko finančnej strany užívateľa a preto na výkon tejto činnosti nepotrebuje prevádzkovateľ licenciu k hazardným hrám, ani žiadne iné povolenie súvisiace s prevádzkovaním hazardných hier.

Aj keď nejde o hazardné hry, prevádzkovateľ určuje potrebu minimálneho veku, na zapojenie sa do aktivít projektu, na 18 rokov. Preto každý užívateľ, ktorý sa registruje na stránkach projektu potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov. Prevádzkovateľ projektu si vyhradzuje právo vyžiadať od užívateľa doklad potvrdzujúci vek. V prípade ak mu nebude dodaný doklad potvrdzujúci vek používateľa alebo vek používateľa je menej ako 18 rokov, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť účet užívateľa.

Registrácia užívateľského účtu na stránkach projektu je zadarmo. Poskytovateľ sa môže zaregistrovať do projektu prostredníctvom svojho emailu alebo aj prostredníctvom svojho Facebook účtu. V prípade prihlásenia sa prostredníctvom Facebook účtu oprávňuje užívateľ prevádzkovateľa k prístupu k určitým informáciam týkajúcich sa jeho Facebook účtu a to email, meno a profilovú fotku.

Užívateľ je sám zodpovedný za uchovanie svojich prístupových údajov na stránky projektu pred tretími stranami. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupových údajov užívateľa treťou stranou. Užívateľ nemá nárok na náhradu ePoints, ktoré boli vsadené, resp. presunuté na iný užívateľský účet  neoprávneným prístupom k účtu užívateľa.

 

I. Základné pravidlá súťaže

1. každý deň získa užívateľ určený počet bodov, ktorý môže využiť na maximálny určený počet tipov. Štandardne to je 500 bodov / deň, ktoré môže použiť na vsadenie maximálne 5 stávok / deň. Počet bodov a maximálny počet stávok sa môže meniť v závislosti od spôsobu tipovania a úspešnosti tipéra. 

2. získané body môže staviť na zápasy a udalosti vypísané v časti Kurzová ponuka. Kliknutím na zvolený tip sa užívateľovi zobrazí nové okno, kde vie zadať počet bodov, koľko vsádza na daný tip. Pridaný tip je možné stornovať do 5 minút po pridaní v časti Moje tipy. Neskôr už daný tip nie je možné stornovať.

3. zápasy a udalosti vypisuje prevádzkovateľ. Vypísané kurzy sa môžu meniť a je snahou prevádzkovateľa, aby sa čo najviac zhodovali s kurzmi v reálnych stávkových kanceláriach.

4. stávkové udalosti sa dajú podať najneskôr 3 hodiny pred začiatkom. 

5. ak je tip užívateľa nesprávny, z jeho mesačnej a celkovej bilancie sa odpočítavajú vsadené body na daný tip

6. ak je tip užívateľa správny, k jeho mesačnej a celkovej bilancii sa pripočítava násobok počtu vsadených bodov a kurzu na danú udalosť (v čase pridania tipu užívateľom)

7. v sekcii Poradie sú jednotliví užívatelia radení podľa ich mesačných bilancií

8. ceny získavajú najlepší tipéri, za obdobie od prvého do posledného dňa zvoleného mesiaca

9. vypísané mesačné ceny sú výhercom pripisované na ich virtuálne Zárobkové účty na servery 1x2tip.com

10. užívateľ môže následne požiadať o výber zo svojho virtuálneho Zárobkového účtu na svoj Paypal alebo Skrill účet.

Zmeny v súťaži platné od 1.12.2020

Mesačné ceny: 1. 50 €, 2. 30 €, 3. 20 €, 4. 10 €

1. Po prvých piatich vyhodnotených tipoch (OK alebo KO) sa bude priebežne vyhodnocovať úspešnosť tipéra a podľa úspešnosti nastavovať počet bodov, ktoré môže tipér v daný deň vsadiť a počet tipov, koľko môže v daný deň vsadiť. Po prvých piatich vyhodnotených tipoch bude počet bodov, koľko môže tipér v daný deň vsadiť bude v rozmedzí 100 - 1000 bodov a bude sa počítať vzorcom: úspešnosť tipéra v danom mesiaci*10. Úspešnosť sa bude zaokruhľovať na jedno desatinné miesto. Počet tipov koľko môže tipér v daný deň pridať sa bude počítať vzorcom: úspešnosť tipéra v danom mesiaci/10. Úspešnosť sa bude zaokruhľovať na celé číslo dole, minimálne 1. Napr. ak bude mať tipér v danom mesiaci bilanciu 10 OK a 5 KO tipov, jeho úspešnosť bude 66,7% = v daný deň bude mať k dispozícii 667 bodov na tipovanie a v daný deň bude môcť pridať maximálne 6 tipov. Ak bude bilancia tipéra v danom mesiaci 1 OK a 5 KO tipov, jeho úspešnoť bude 16,7% = v daný deň bude mať k dispozícii na tipovanie 167 bodov a bude môcť pridať maximálne 1 tip.

2. Na kurz 5 a viac sa bude dať vsadiť maximálne 100 bodov, maximálny kurz na tipovanie bude 7.

3. Kurzy menšie ako 1.3 sa v kurzovej ponuke nebudú zobrazovať a nebude ich možné tipovať

4. Pre získanie ceny musí mať tipér viac OK ako KO zápasov

5. Pre získanie ceny musí mať tipér v danom mesiaci natipovaných a vyhodnotených viac ako 35 tipov

6. Minimálny vklad na 1 tip je 100 bodov.

7. Ak úspešnosť tipov tipéra v aktuálnom mesiaci klesne pod 50%, tipér bude môcť pridávať len tipy s maximálnym kurzom 2.0.

8. Ak sa zistí, že kurz na tipovanú stávkovú udalosť je evidentne zle vypísaný alebo je pri type stávky evidentne chybne uvedená hodnota, daný tip tipéra bude stornovaný.

9. Ak tip na stornovaný zápas stihne prevádzkovateľ označiť ako stornovaný, v deň kedy bol tip pridaný, tipér má nárok pridať v daný deň náhradný tip.

10. Ak tip na stornovaný zápas nestihne prevádzkovateľ označiť ako stornovaný, v deň kedy bol tip pridaný, tipér nemá dodatočné nárok na náhradný tip.

Všetky obmedzenia sa aplikujú automaticky. Tipér nemusí sledovať ich dodržiavanie.

 

II. PRO účet

PRO účet je označenie užívateľského účtu, ktorý má aktívne predplatné PRO. PRO účet má oproti štandardnému účtu viacero výhod. PRO účet si môže aktivovať každý užívateľ zakúpením predplatného. Aktuálne ceny predplatného a výhody oproti štandardnému účtu sú popísané na https://www.1x2tip.com/sk/moj-ucet/kupit-pro

 

III. Podvodné aktivity

 

Podvodné aktivity sú všetky aktivity súvisiace s nekalým získaním prospechu užívateľa v neprospech prevádzkovateľa alebo iného užívateľa. Medzi podvodné aktivity zaradujeme napr.:

1. viacnásobné registrácie

2. úmyselné zneužitie zistených chýb systému

3. iné aktivity s úmyslom poškodiť prevádzkovateľa alebo iného užívateľa

 

IV. Zrušenie účtu prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia:

1. podvodných aktivít

2. nedodržania minimálnej vekovej hranice

3. v prípade neaktivity viac ako 360 dní. Aktivita je v tom prípade natipovanie zápasu. Pred zrušením účtu pre neaktivitu bude prevádzkovateľ kontaktovať užívateľa emailovou správou zaslanou na email v profile užívateľa a to minimálne 14 dní pred zrušením účtu.

zrušiť užívateľovi účet bez nároku na akékoľvek odškodné.

 

V. Zrušenie účtu užívateľom

Každý užívateľ má právo požiadať o zrušenie svojho účtu na stránkach projektu. V prípade požiadania o zrušenie účtu, bude užívateľovi, ktorý o zrušenie účtu požiadal, účet nenávratne zrušený. ePoints na účte daného užívateľa budú zrušené, bez možnosti obnovy.

 

VI. Pravidlá používania cookies

 

VI. a/ Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
 

VI. b/ Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 

VI. c/ Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 

VII. d/ Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 

VIII. e/ Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

VII. Zhromažďovanie osobných údajov

 

Každý užívateľ, ktorý sa zaregistruje do projektu súhlasí so spracovaním osobných údajov.

1. Osobné údaje, ktoré sú ukladané pri registrácii užívateľa:

a/ IP adresa užívateľa

b/ email užívateľa

c/ meno užívateľa

d/ prihlasovacie meno užívateľa

e/ heslo užívateľa

d/ krajinu z ktorej užívateľ pochádza

f/ cookies užívateľa

Okrem týchto osobných údajov nám môžete odoslať ďalšie údaje e-mailom. Tieto údaje môžeme použiť pri reakcii na váš e-mail alebo pre akékoľvek iné účely súvisiace s poskytovaním našich služieb. Pokiaľ si neželáte, aby bol Váš elektronický kontakt využívaný na zasielanie obchodných oznámení, môžete nám to oznámiť kedykoľvek na e-mailovú adresu info@1x2tip.com, poprípade postupom podľa inštrukcií uvedených v zápätí každého doručeného oznámenia.

 

VIII. Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje spracovávame v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytnutie služby, ktorú chcete využívať.

Dodržiavame bezpečnostné opatrenia na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti všetkých Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ neprenajíma, nepredáva ani nezdieľa Vaše osobné údaje s tretími osobami s výnimkou prípadov opísaných nižšie:

a/ Údaje môžu pre nás spracovávať dôveryhodní partneri, ktorí pre nás zabezpečujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním našich služieb alebo zasielaním obchodných oznámení, ak je pre takéto činnosti potrebné spracovanie niektorých osobných údajov; títo spracovatelia však nie sú oprávnenie využívať Vaše osobné údaje pre svoje vlastné účely;

b/ na základe osobitných právnych predpisov, najmä ak si tieto údaje vyžadujú príslušné správne orgány či súdy.

 

IX. Aktualizácia osobných údajov a Vaše ďalšie práva

Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov Vám garantuje právo na:

a/ prístup k osobným údajom,

b/ na opravu osobných údajov,

c/ požadovať vysvetlenie v prípade, že máte podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana Vášho osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi,

d/ požadovať nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenie nakladania osobnými údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením,

e/ požadovať odstránenie Vašich osobných údajov z našej evidencie.

Aktualizaciu Vašich údajov môžete vykonať prostredníctvom nastavenia Vášho užívateľského účtu a v prípade akýchkoľvek ďalších otázok či požiadaviek nás môžete kedykoľvek kontaktovať zaslaním emailu na adresu info@myfunbets.com.
 

 

X. Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez udania dôvodu:

1. odmietnuť registráciu užívateľa

2. upraviť počet ePoints na účte užívateľa

3. odmietnuť / zrušiť objednávku uskutočnenú v e-shope

4. v prípade technickej poruchy pozastaviť prevádzku projektu

 

XI. Zodpovednosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

1. neposkytne údaje o užívateľovi tretej strane

2. bude chrániť údaje o užívateľoch pred tretími stranami

3. bude prevádzkovať projekt v súlade so zákonmi Európskej únie

×

Zmeniť môj avatar

Nahrať
Ak chcete tento obrázok orezať, vyberte oblasť z obrázka a potom kliknite na „Uložiť“
Nahrávam